bild 5

Under året genomför RIV följande diverse aktiviteter som till exempel MyDog, Exteriörbeskrivning, Lydnadsträning och läger för att nämna några.

Mer om detta kan du läsa under respektive länkar i menyn till vänster eller nedan:

Hör av er till styrelsen om ni är intresserade av att sätta upp sådana träningstillfällen i hall, eller om ni skulle vilja att någon sätter upp sådana tillfällen. RiV kan hjälpa med stöd till hallavgift och hjälp att komma igång med studieförbundet.

PM varlager 2018PM Vårläger 2018

PM är ute - varmt välkomna till vårläger på Tånga Hed :) läs mer (pdf)>>

Inbjudan vårläger 2018

Nu startar vi upp våren med RIV:s vårläger!

Anmälan från måndag den 26 mars kl 18 00 till Lotta Persson på telefon 0706-278953

Datum för läger 27/4 – 1/5

Grupper: Sök Spår Rapport samt IPO

läs mer (inbjudan) >>

 

Dagordning Medlemsmöte

Dagordning för medlemsmöte med SRSK Riesen iVäst lördagen den 28/4, kl 18.00 på Tånga Hed, Vårgårda

§1 Mötets öppnande.

§2 Fastställande av röstlängd.

§3 Val av mötesordförande.

§4 Styrelsens anmäla om protokollförare.

§5 Val av två justerare.

§6 Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer enligt §7 moment 2.

§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§8 Fastställande avdagordningen.

§9 Ekonomisk rapport.

§10 Information från styrelsen

§11 Frågor från medlemmar &övriga närvarande

§12 Mötets avslutande

läs dokument (pdf) >>

 

Kommande läger RiV 2018 & 2019

Vårläger 2018: 27 april-1 maj, Tånga Hed, Vårgårda - Samling 27 April

Höstläger 2018: 6-9/9, Tånga Hed, Vårgårda

Vårläger 2019: 26 april-1 maj, Tånga Hed, Vårgårda

Höstläger 2019: 5-8/9, Tånga Hed, Vårgårda